Sint-Niklaas

Inventarissen Oud en Modern Archief

Oud Archief

De inventaris van het Oud Archief bevat archiefstukken van de 13de eeuw tot 1796 (Ancien Regime). De organisatie van de gemeente gebeurde niet op de manier zoals we ze nu kennen. De stukken uit dit archief weerspiegelen de rechterlijke, bestuurlijke en kerkelijke organisatie van de parochie Sint-Nicolaas.

Lees zeker de inleiding op pagina II tot VI. Een index van persoons- en plaatsnamen vind je vanaf pagina 108. Op pagina 119 vind je de inhoudstafel waarbij je meteen kan doorklikken naar de gewenste pagina in de inventaris.

Modern Archief

De inventaris van het Modern Archief bestrijkt de periode van 1794 tot 1950. 

Net zoals bij het Oud Archief kan je vanaf pagina 152 een index van persoons- en plaatsnamen vinden. Op pagina 165 vind je de inhoudstafel waarbij je meteen kan doorklikken naar de gewenste pagina in de inventaris.

Aanvulling Oud en Modern Archief

In 1997 verscheen een aanvulling op de inventarissen van de verschillende deelgemeenten. De reden hiertoe lees je in de inleiding van deze aanvulling van pagina I tot pagina VI. Het eerste archiefnummer van elke aanvullende inventaris volgt op het laatste nummer van de overeenstemmende oorspronkelijke inventaris.

De aanvulling op het Oud Archief van Sint-Niklaas start op pagina 1. De inhoudstafel van het Oud Archief vind je op pagina 14.

De aanvulling op het Modern Archief van Sint-Niklaas begint op pagina 15. Een trefwoordenlijst van dit Modern Archief staat op pagina 138. De inhoudstafel start op pagina 149.