Tijdelijk beeld

Brochure Inventaris van het oud archief

Inventaris van het oud archief

De inventaris van het Oud Archief bevat archiefstukken van de 13de eeuw tot 1796 (Ancien Regime). De organisatie van de gemeente gebeurde niet op de manier zoals we ze nu kennen. De archiefstukken uit dit archief weerspiegelen de rechterlijke, bestuurlijke en kerkelijke organisatie van de parochie Sint-Nicolaas.

Lees zeker de inleiding op pagina II tot VI. Een index van persoons- en plaatsnamen vind je vanaf pagina 108. Op pagina 119 vind je de inhoudstafel waarbij je meteen kan doorklikken naar de gewenste pagina in de inventaris.

Inventaris van het oud archief

Social media sharing
Social media sharing