Kopie van de kerkenslaper, 1553-1554

Perkamenten band, kopie van de kerkenslaper van Sint-Niklaas door erfkapelaan Jacob Wittock, 1553-1554 (PA 215)
Bladzijde uit de kopie van de kerkenslaper, 1553-1554
Bladzijde uit de kopie van de kerkenslaper, 1553-1554

Kopie van de kerkenslaper van Sint-Niklaas door erfkapelaan Jacob Wittock, met kanttekeningen en aanvullingen, 1553-1554, register met papieren katernen in beschadigde perkamenten band, Stadsarchief Sint-Niklaas, Archief Sint-Nicolaasparochie, PA 215

Als kapelaan van het Onze-Lieve-Vrouwaltaar in de Sint-Nicolaaskerk besteedt Wittock heel wat tijd aan het zorgvuldig overschrijven en bijeenbrengen van de documenten over renten en fundaties die aan de parochie toebehoren. In zijn kerkenslaper ontsluit hij deze bronnen, die in de eerste plaats een administratief-juridische waarde hebben. Vooraan in het register brengt Wittock een compilatie van belangrijke bullen ende brieven, zoals de bekende brief uit 1217 van de Doornikse bisschop Gossuinus over de oprichting van de nieuwe parochies Sint-Niklaas en Sinaai. Dit gedeelte wordt afgesloten door een Corte memorie voor ons naercomelinghen, een beknopte historische kroniek over de Sint-Niklaasparochie. Daarin heeft de auteur een persoonlijke passage ingelast, waarin hij zijn grote ontgoocheling te kennen geeft over de miskenning van zijn intellectueel werk door zijn superieuren: in 1555 wordt hij blijkbaar zeer tegen zijn zin bevorderd tot pastoor van Verrebroek. Wittock heeft ook een rentenboek van het Sint-Niklase armenbestuur gekopieerd en een Liber anniversarium gemaakt van de Sint-Andreas-en-Gislenusparochie te Belsele.

Social media sharing
Social media sharing