Het Gulden boek, 1926-1967

Gulden boek der stad Sint-Nikolaas, 28 april 1926 tot 24 maart 1967
Gulden boek der stad Sint-Nikolaas
Gulden boek der stad Sint-Nikolaas
Gulden boek der stad Sint-Nikolaas
Gulden boek der stad Sint-Nikolaas

Gulden boek der stad Sint-Nikolaas, 28 april 1926 tot 24 maart 1967, register met 51 kunstig getekende, kleurrijke bladen in een luxueus uitgevoerde, bruine lederen band van de firma August De Decker-Lemaire te Gent. Op de voorzijde van de band is het stedelijk wapenschild te zien, met de uitbeelding van de legende van de heilige Nicolaas en de drie jongelingen. Het boek wordt bewaard in een bordeauxrood foedraal, dat binnenin met donkerbruine stof bekleed is, Stadsarchief Sint-Niklaas, Modern Archief Sint-Niklaas, nr. 4979 bis

Het gulden boek geeft een feestelijk overzicht van belangwekkende ontvangsten, huldigingen, plechtigheden en congressen die in het interbellum en tijdens en na de Tweede Wereldoorlog plaatshebben te Sint-Niklaas. Het is door het stadsbestuur besteld in het vooruitzicht van de groots opgevatte onthulling van het monument voor gesneuvelden en andere oorlogsslachtoffers op 30 mei 1926. De Belgische kroonprins Leopold, hertog van Brabant, is daarbij aanwezig en signeert de pagina opgemaakt voor dit evenement. Het daaropvolgende blad is gebruikt voor het Congres van het Werk van de Akker, bijgewoond door minister van Landbouw en Openbare werken Henri Baels en diverse buitenlandse prominenten. Het laatste blad herinnert aan de ontvangst ten stadhuize van premier Theo Lefèvre op 30 maart 1965.

Social media sharing
Social media sharing