Archief verhuist

Het archief is verhuisd!

Social media sharing

Archief verhuist van de Bib naar het stadhuis

Het stadsarchief is één van de oudste erfgoedbeheerders van Sint-Niklaas. Het bevat de stukken die door de stad en haar rechtsvoorgangers zijn opgesteld en beheerd werden door griffiers en secretarissen. De oudste documenten behoren tot het archief van het Hoofdcollege van het Land van Waas en het kerkarchief van de Sint-Nicolaasparochie. Bepaalde stukken gaan terug tot de dertiende eeuw.

De weg die deze archiefstukken doorheen de eeuwen hebben afgelegd, is een spannende route langsheen zolders en kelders. Vlammen, plunderingen en verhuisbewegingen speelden de historische archiefbewaarders soms parten. De voorbije decennia zijn inspanningen geleverd om het bestuurlijk archief veilig te bewaren. Die zorgzame bewaring krijgt in het nieuwe stadsarchief nu een definitieve ‘bezegeling’. En hiermee keren de vele registers en documenten met een ‘eeuwige’ levensduur terug naar de plaats waar ze zijn ontstaan.

Na de ingebruikneming van het nieuwe bibliotheekgebouw aan het Hendrik Heymanplein in 1976, zijn de statische archieven van Sint-Niklaas, Belsele, Nieuwkerken en Sinaai onder de hoede van toenmalig archivaris-bibliothecaris André Stoop daar bijeengebracht.

Op 4 oktober 2022 starten ze aan een nieuwe verhuisbeweging.

De archiefdozen en registers worden zorgvuldig op rekken geplaatst, omwikkeld met folie en in de verhuiswagen gerold.

In de nieuwe depots krijgen ze hun verdiende plek. In de nieuwe vleugel zijn de beste omstandigheden gecreëerd voor de permanente bewaring. Ook het rijke foto- en filmarchief, het archief van de deelgemeenten en de vele reeksen administratieve stukken uit de 19de en 20ste eeuw vinden in de nieuwe bewaarplaatsen een veilig onderkomen.