OCMW

inventaris Oud Archief OCMW Sint-Niklaas - Belsele - Nieuwkerken - Sinaai

Oud Archief OCMW

Deze inventaris geeft een overzicht van de archiefstukken die door verschillende sociale instellingen in de loop der eeuwen zijn gevormd: de Commissies voor Burgerlijke Godshuizen en Burelen van Weldadigheid uit de 18de eeuw tot 1925, de Centra voor Openbare Onderstand (COO) van 1926 tot 1976 en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 1977 tot begin jaren 1990. Een deel handelt daarnaast over het Lazaret Albert-Elisabeth, het Gasthuis, de materniteit en het hospitaal, verschillende administratieve diensten en werkzaamheden aan eigendommen.

De titel van de inventaris doet verkeerdelijk vermoeden dat het archiefstukken zijn uit het ancien regime. Het reglementeren en organiseren van sociale instanties vindt pas ingang vanaf de Franse tijd en dus vanaf eind 18de eeuw. Voordien was barmhartigheid een religieuze taak.